4 Гласа Глас

Кресна – богата на живописни природни местности от двете страни на река Струма и с уникално съчетание на традиции и обичаи

Пуснат от letovnik 2908 дни преди Туристически новини
Гордостта на Кресна са природните забележителности, обусловени от географското разположение. Това сочат резултатите от проучване сред населението, направено в изпълнение на дейности по проект „Общи пътеки в НАТУРА и РАМСАР в района на река Струма", който изпълниха общините Струмяни, Симитли и Кресна в България и Ираклия и Неа Зихни в ГърцияПроект „Общи пътеки в НАТУРА и РАМСАР в района на река Струма" с акроним COMMONAR е финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Β1.11.15 от 30.03.2011г. от Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция- България 2007-2013 г.Според участниците в проучването Община Кресна може да се похвали с природни забележителности и удобно географско разположение. Според участник в интервю "90% от територията на общината е включена в НАТУРА 2000". Близостта на Национален парк Пирин, голяма част от който се намира на територията на общината, също допринася за тази нагласа.Местните жители от Кресна направиха списък с природните забележитености на тяхна територия, на които дадоха приоритет в проучването.Местност Върбите (вилна зона) е една от най-често посещаваните местности от жителите на град Кресна. През нея минава екопътека в посока Пирин. Като негативен аспект на тази местност се изтъква човешкото влияние – нарасналата й популярност, довела до застрояване и нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци, което е намалило привлекателността й за жителите на общината.Местност Синаница - популярна дестинация за масови походи и излети, известна с красивите си изгледи край Синанишкото езеро. От тук е пътят на туристите за Пирин и връх Вихрен.Други известни културни и природни забележителности:• Археологически находки в малешевската част на общината, местност "Нерезе" – според участник в дълбочинно интервю "...цял град – само част от него е разкрита. Тепърва има да се работи там, за да се направи по-привлекателен за туристи."

• Водопад Скакалото, в близост до село Влахи.

• Резерват "Тисата"

• Брезнишка река – чинарови находища "Буина" и "Кучкарника" – ендемитни представители на растителния свят.Този документ е създаден в рамките на проект „Общи пътеки в НАТУРА и РАМСАР в района на река Струма", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Струмяни и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган
Дискутирай Скрии Добави 
Тагове: Кресна – богата на живописни природни местности от двете страни на река Струма и с уникално съчетание на традиции и обичаи


Кой е гласувал за тази публикация


Коментари


Влезте, за да коментирате или се регистрирайте тук.