Добавяне на Ваш RSS-feed в Letovnik.com

Социалната мрежа за туризъм Ви предоставя възможността да добавите свой RSS-фийд напълно безплатно! С добавянето на Вашият фийд, публикуването на новини и статии от Вашия сайт в Letovnik.com ще става напълно автоматично през определен период от време (всеки ден, всяка седмица). Това ще Ви спести времето и парите необходими за ръчно добавяне.

Всички добавили своята хранилка ще използват услугата напълно безплатно!

Вашите RSS-фийдове и предпочитана категория можете да изпращате на адрес: info@letovnik.com. Ще бъдат одобрявани само фийдове от сайтове с туристическа насоченост.

След като RSS-фийда бъде прегледан ще получите отговор с информация дали той е одобрен или отхвърлен.

Очакваме Ви!