4 Гласа Глас

Комплекс Мальовица — вр. Зекирица

Пуснат от letovnik 2775 дни преди Маршрути
Връх Зекирица (1734 м) е най-високият връх на Лакатишка Рила. На запад тя граничи с високата част на Северозападна Рила чрез дълбоката долина на р. Джерман. На север чрез Клисуреката седловииа (1025 м) се свързва с Верила. На изток склоновете й преминават в Самоковското поле. На юг спуска стръмни гористи склонове към р. Черни Искър и Говедарската котловина. Лакатишка Рила се прорязва от долината на р. Лакатица, която при с. Говедарци се влива в р. Черни Искър. По долината на р. Лакатица минава шосе от с. Говедарци за Сапарева баня и Клисура. Лакатишка Рила е покрита с пасища и иглолистни гори. Тя е леснодостъпна както лете, така и зиме. От върховете й се открива чудна гледка към Северозападна Рила и Говедарската котловина. По нея няма хижи, но има много стопански постройки.Хижа Вада се намира югозападно (на 9 км) от с. Говедарци край р. Черни Искър (Прав Искър). До 1960 г. е използвана като база за горски работници. След като бе ремонтирана, е пригодена за туристи. Разполага с 40 легла. От м. Рударица до нея води ново асфалтирано шосе. Хижата се използва като изходен пункт за преходи към хижите Седемте езера (3 ч), Ловна (1,30 ч), Скакавица (3 ч) и Рилски езера (3 ч).От комплекс Малuовица се тръгва надолу по шосето за Говедарци. На 700 крачки от комплекса шосето се напуска и по стръмна пътека се слиза на моста над р. Малuовица. Преминава се мостът и по коларски път в западна посока почти по хоризонтала се пресичат северните склонове на рида Калбура. След около 45 мин се излиза на широката Яворова поляна. Пресича се поляната и се стига до моста над Урдина река. Оттук нагоре пътят води за Урдиния циркус или през Зелени рид за хижите Седемте езера и Иван Вазов. Тръгва се надолу от моста, вляво от реката, по шосеен път. На около 300 крачки oт моста се напуска пътя и се тръгва вляво по пътека. След стръмно изкачване тя се движи почти по хоризонтала. След малка полянка следва стръмно спускане по изровен път, който извежда на шосето м. Рударица - х. Вада. По него нагоре за няколко минути се достига х. Вада. От комплекс Малuовица до хижата пътят се изминава за около 1,15 ч.

От х. Вада се тръгва нагоре по маркировката. Пресича се р. Прав Искър и след около 30 мин се излиза на превала Вада, където има маркировъчни знаци към х. Седемте езера и х. Ловна. На север от превала има малка постройка за пазачите на канала.От превала се тръгва в север-североизточна посока по коларски път. Минава се поляната и се навлиза в гората, където пътят става по-широк. След 10-15 мин вляво има разклонение, което води към Сапарева баня и с. Клисура. Продължава се вдясно и след около 15-20 мин се излиза на широка поляна, на чиято върхова част има дървена триангулачна пирамида. Това е вр. Зекирица.От върха (от запад към изток) се открива чудесна гледка към вр. Кабул, Отовишки връх, Езерния връх, циркуса на Седемте езера, Хайдута, Вазов връх, Зелени рид, Малuовица, Орловец, Ловница, Купените, Попова капа, Лопушки връх, Мечитите и Будачки камък. Следва долината на р. Бели Искър и над нея върховете Мусала и Дено.Връщането може да стане:1. По същия път.2. На юг през поляната покрай стопанската постройка, по коларския път от нея до р. Прав Искър, малко под х. Вада. Тръгва се по шосето нагоре и връщането cтава по описания път oт комплекса. По шосето може да се слезе на Рударица и оттам пеша или с някой от автобусите да се отиде да комплекса.3. По билото в източна посока по ясен коларски път и през рядка гора се слиза до овчарска колиба за около 55 мин. Вдясно по стръмна пътека се слиза на р. Прав Искър и по мост малко по-нагоре се преминава реката. Излиза се на шосето за Рударица и с някой от автобусите се отива до комплекса. От вр. Зекирица дотук разстоянието се изминава за около 2 ч.4. От овчарската колиба се продължава по билото. Над с. Говедарци се слиза в началото на гората и на шосето за комплекса.
Дискутирай Скрии Добави 
Тагове: Комплекс Мальовица — вр. Зекирица


Кой е гласувал за тази публикация


Коментари


Влезте, за да коментирате или се регистрирайте тук.