4 Гласа Глас

Р�елограР�С‡Р�С?РєР� скалР� Р� крепост

Пуснат от letovnik 2963 дни преди Маршрути
Крепостта "Калето" Р В Р’Вµ РµРТвЂ?Р Р…Р В° РѕС‚ най-Р В Р’В Р СћРІР‚?РѕР±СЂРµ запазенРСвЂ?те Р Р† страната. Р В Р’В ?зползвайкРСвЂ? естествената непрРСвЂ?стъпност Р Р…Р В° скалРСвЂ?те, през I-III век СЂРСвЂ?Р В Р’В Р РЋ?лянРСвЂ?те РїРѕРТвЂ?Р В Р’В Р СћРІР‚?ържат тук крепост Р В Р’В·Р В Р’В° охрана Р Р…Р В° стратегРСвЂ?ческРСвЂ?те РїСЉС‚РСвЂ?ща, РєРѕРСвЂ?то пресРСвЂ?чат района. Р В РІР‚в„ў късната антРСвЂ?чност тя Р В Р’Вµ част РѕС‚ отбранРСвЂ?телната РЎРѓР СвЂ?стеРС?Р В Р’В° Р Р…Р В° Р В Р’В Р В РЎвЂ?Р В Р’В Р РЋ?ската, после Р В РІР‚в„ўР В РЎвЂ?зантРСвЂ?йската Р В Р’В Р РЋРІР‚?Р В Р’В Р РЋ?перРСвЂ?Р РЋР РЏ, Р В Р’В Р РЋРІР‚?Р·РіСЂР°РТвЂ?ена Р С—Р С• севернРСвЂ?те склонове Р Р…Р В° Стара планРСвЂ?Р Р…Р В°. Крепостта Р В Р’Вµ Р В Р’В Р СћРІР‚?РѕРСвЂ?Р·РіСЂР°РТвЂ?ена РѕС‚ българРСвЂ?те. ЗначенРСвЂ?ето Р В Р’В Р РЋРІР‚? нараства слеРТвЂ? обособяването Р Р…Р В° Р В РІР‚в„ўР В РЎвЂ?Р В Р’В Р СћРІР‚?Р В Р’В Р РЋРІР‚?нското царство, включващо терРСвЂ?торРСвЂ?Р В Р’В Р РЋРІР‚?те Р Р…Р В° Р В Р’В Р СћРІР‚?РЅРµС?Р Р…Р В° СеверозапаРТвЂ?Р Р…Р В° Р В РІР‚?ългарРСвЂ?Р РЋР РЏ, частРСвЂ? РѕС‚ Р В Р’В ?зточна РЎСЉСЂР±РСвЂ?Р РЋР РЏ Р В Р’В Р РЋРІР‚? ЮгоРСвЂ?зточна Р СѓРС?СЉРЅРСвЂ?Р РЋР РЏ. Р•РТвЂ?Р Р…Р В° РѕС‚ послеРТвЂ?Р Р…Р СвЂ?те крепостРСвЂ? (тогава Р РЋР С“ Р В Р’В Р РЋРІР‚?Р В Р’В Р РЋ?Р В Р’Вµ Р В РІР‚?елграРТвЂ?), завлаРТвЂ?РЎРЏР Р…Р В° РѕС‚ турцРСвЂ?те Р Р† края Р Р…Р В° XIV век. ПослеРТвЂ?Р Р…Р СвЂ?те настаняват тук гарнРСвЂ?Р·РѕРЅ, Р В Р’В Р РЋРІР‚?граещ важна роля Р Р† охраната Р Р…Р В° запаРТвЂ?Р Р…Р СвЂ?те областРСвЂ? Р Р…Р В° Р В Р’В Р СћРІР‚?ържавата Р В Р’В Р РЋРІР‚? Р Р† потуС?аването Р Р…Р В° въстанРСвЂ?ята Р Р…Р В° българското населенРСвЂ?Р В Р’Вµ.   Р В РІР‚в„ў перРСвЂ?РѕРТвЂ?Р В Р’В° 1805-1837 РіРѕРТвЂ?. РЎРѓР Вµ разС?Р В Р’В Р РЋРІР‚?СЂСЏРІР° Р В Р’В Р РЋРІР‚? преустроява Р В Р’В·Р В Р’В° огнестрелно РѕСЂСЉР¶РСвЂ?Р В Р’Вµ РїРѕРТвЂ? СЂСЉРєРѕРІРѕРТвЂ?ството Р Р…Р В° френскРСвЂ? Р В Р’В Р РЋРІР‚? Р В Р’В Р РЋРІР‚?талРСвЂ?анскРСвЂ? Р В Р’В Р РЋРІР‚?нженерРСвЂ?. РџР°РС?етнРСвЂ?те плочРСвЂ? РІСЉРІ РІСЂСЉР·РєР° СЃСЉСЃ строежа РЎРѓР В° Р Р…Р В° турскРСвЂ? Р В Р’В Р РЋРІР‚? българскРСвЂ? езРСвЂ?Р С” - РµРТвЂ?Р В Р’В Р РЋРІР‚?нствен случай Р Р† Р В Р’В Р РЋРІР‚?сторРСвЂ?ята Р Р…Р В° строежРСвЂ?те Р Р…Р В° турскРСвЂ?те крепостРСвЂ?. СъстоРСвЂ? РЎРѓР Вµ РѕС‚ 3 Р В Р’В Р СћРІР‚?РІРѕСЂР° (всекРСвЂ? Р РЋР С“ РІСЉР·РС?ожност Р В Р’В·Р В Р’В° СЃР°РС?остоятелна защРСвЂ?та) Р РЋР С“ обща площ 10 211 РєРІ. Р В Р’В Р РЋ? Р В Р’В Р РЋРІР‚? РµРТвЂ?Р Р…Р С• РѕС‚РТвЂ?елно укрепленРСвЂ?Р В Р’Вµ. Р В Р’В ?Р В Р’В Р РЋ?Р В Р’В° Р В Р’В Р СћРІР‚?РІРµ главнРСвЂ? РїРѕСЂС‚РСвЂ? - Р В РІР‚в„ўР В РЎвЂ?Р В Р’В Р СћРІР‚?Р В Р’В Р РЋРІР‚?Р Р… капРСвЂ?Р РЋР РЏ Р В Р’В Р РЋРІР‚? Р В РЎСљР В РЎвЂ?Р В Р Р‹? капРСвЂ?Р РЋР РЏ. Р В РЎСљР В Р’В° крепостнРСвЂ?те стенРСвЂ? (РІРСвЂ?СЃРѕС‡РСвЂ?Р Р…Р В° Р В Р’В Р СћРІР‚?Р С• 10 Р В Р’В Р РЋ?) РЎРѓР В° Р В Р’В Р РЋРІР‚?Р·РіСЂР°РТвЂ?енРСвЂ? Р°РС?бразурРСвЂ? Р В Р’В·Р В Р’В° РїСѓС?РєРСвЂ?. Р—Р° РѕСЂСЉРТвЂ?Р В Р’В Р РЋРІР‚?ята РЎРѓР В° построенРСвЂ? трРСвЂ? бастРСвЂ?РѕРЅР° Р В Р’В·Р В Р’В° 15-16 РѕСЂСЉРТвЂ?Р В Р’В Р РЋРІР‚?Р РЋР РЏ. Р’СЉРІ военно РІСЂРµРС?Р В Р’Вµ Р±СЂРѕСЏС‚ Р Р…Р В° защРСвЂ?тнРСвЂ?С†РСвЂ?те Р Р…Р В° крепостта Р В Р’В Р РЋРІР‚? околнРСвЂ?те РІСЉР·РІРСвЂ?Р В Р Р‹?енРСвЂ?Р РЋР РЏ Р В Р’В Р СћРІР‚?РѕСЃС‚РСвЂ?Р С–Р В° Р В Р’В Р СћРІР‚?Р С• 3000 Р В Р’В Р СћРІР‚?СѓС?Р В Р’В Р РЋРІР‚?. Р В РІР‚?елограРТвЂ?С‡РСвЂ?Р В Р Р‹?ката крепост Р В Р’Вµ обявена Р В Р’В·Р В Р’В° РїР°РС?етнРСвЂ?Р С” Р Р…Р В° културата,през 1985 Р С–. Р РЋР С“ нацРСвЂ?онална значенРСвЂ?Р В Р’Вµ,РїСЂРСвЂ?РіРѕРТвЂ?ена Р В Р’В·Р В Р’В° Р В Р’В Р РЋ?асовРСвЂ? посещенРСвЂ?Р РЋР РЏ.   РћС‚ най-РІРСвЂ?соката част Р Р…Р В° крепостта Р В Р’В Р РЋРІР‚?звестна като РџСЉСЂРІР° плоча РЎРѓР Вµ разкрРСвЂ?РІР° неповторРСвЂ?Р В Р’В Р РЋ?Р В Р’В° панораРС?Р В Р’В°.Р В РЎСљР В Р’В° СЋРі поглеРТвЂ?СЉС‚ галРСвЂ? нагънатото Р В Р’В±Р В РЎвЂ?ло Р Р…Р В° Стара ПланРСвЂ?Р Р…Р В°, РѕС‚ РІСЂСЉС… РљРѕРС? Р В Р’В Р СћРІР‚?Р С• Р’СЂСЉС?РєР° чука , Р Р…Р В° запаРТвЂ? Р В Р’Вµ РїСЂРСвЂ?влечен РѕС‚ островърхРСвЂ?те Р В Р’В Р РЋ?РµРТвЂ?Р Р…Р СвЂ? планРСвЂ?Р Р…Р СвЂ? Р Р…Р В° КарпатРСвЂ?те , Р В Р’В° Р Р† Р Р…Р СвЂ?ското РЅР°РС?Р В Р’В Р РЋРІР‚?СЂР° РїРѕРєРѕР№ РІСЉРІ фантастРСвЂ?ката Р Р…Р В° Р В РІР‚?елограРТвЂ?С‡РСвЂ?Р В Р Р‹?РєРСвЂ?те скалРСвЂ?. Част Р В Р’Вµ РѕС‚ Стоте нацРСвЂ?оналнРСвЂ? турРСвЂ?СЃС‚РСвЂ?ческРСвЂ? обекта Р Р…Р В° Р В РІР‚?ългарскРСвЂ?Р РЋР РЏ турРСвЂ?СЃС‚РСвЂ?ческРСвЂ? СЃСЉСЋР·: Р В РІР‚?елограРТвЂ?С‡РСвЂ?Р В Р Р‹?РєРСвЂ? скалРСвЂ? Р В Р’В Р РЋРІР‚? крепост. Лято: 9:00 - 18:00 С‡.; Р В Р’В·Р В РЎвЂ?Р В Р’В Р РЋ?Р В Р’В°: 9:00 - 17:00 С‡. Р В РІР‚?ез РїРѕС‡РСвЂ?вен Р В Р’В Р СћРІР‚?ен. Р В Р’В ?Р В Р’В Р РЋ?Р В Р’В° печат Р Р…Р В° Р В РІР‚?Р СћР РЋ.     Р В РІР‚?елограРТвЂ?С‡РСвЂ?Р В Р Р‹?РєРСвЂ? скалРСвЂ? Р В РІР‚?елограРТвЂ?С‡РСвЂ?Р В Р Р‹?РєРСвЂ?те скалРСвЂ? РЎРѓР В° красРСвР
Дискутирай Скрии Добави 
Тагове: Р В РІР‚?елограРТвЂ?С‡РСвЂ?Р В Р Р‹?РєРСвЂ? скалРСвЂ? Р В Р’В Р РЋРІР‚? крепост


Кой е гласувал за тази публикация


Коментари


Влезте, за да коментирате или се регистрирайте тук.